Procedury i regulaminy

PROCEDURY BEZPIECZENSTWA W OKRESIE PANDEMII COVID 19
PROCEDURY BEZPIECZENSTWA W OKRESIE PANDEMII COVID 19
WYNAJEM SALI GIMNASTYCZNEJ
Regulamin organizacji nauczania zdalnego
Procedury bezpieczeństwa w szkole
Procedury reagowania w przypadku wystąpienia zagrożeń
Regulamin korzystania z dziennika elektronicznego
Regulamin wycieczek szkolnych i imprez poza szkołą
Regulamin funkcjonowania monitoringu wizyjnego