Świetlica szkolna

Godziny zajęć świetlicowych w roku szkolnym 2022/2023:

Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek
Regulamin świetlicy szkolnej
Karta zgłoszenia do świetlicy szkolnej
Karta zgłoszenia dziecka na zajęcia opiekuńcze