RODO

Powiadomienie o danych kontaktowych inspektora ochrony danych (IOD).
RODO przewiduje obowiązek publikowania danych kontaktowych inspektora ochrony danych. Osoby, których dane dotyczą, zgodnie z art. 38 ust. 4 RODO, mają możliwość skontaktowania się z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących im na mocy niniejszego rozporządzenia.
W związku z powyższym, na stronie internetowej publikujemy dane kontaktowe inspektora ochrony danych, umożliwiające kontakt z nim zainteresowanym.
Informujemy Państwa, że w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Grabownicy Starzeńskiej funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Agnieszka Buczek.
Dane do kontaktu:
@. rodo.spgs@onet.pl
tel. 13 43 950 12

OGÓLNA KLAUZULA INFORMACYJNA
Cyberbezpieczeństwo

Klauzula informacyjna

Koronawirus
Monitoring
Pracownik
Nauka zdalna
Realizacji prawa dostępu do informacji publicznej
Rekrutacja przedszkole
Skargi i wnioski
Udzielenie zamówień publicznych
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Klauzula zgody

Wizerunek dziecka
Obsługa korespondencji
Odbieranie dziecka