RODO

OGÓLNA KLAUZULA INFORMACYJNA
Cyberbezpieczeństwo

Klauzula informacyjna

Koronawirus
Monitoring
Pracownik
Nauka zdalna
Realizacji prawa dostępu do informacji publicznej
Rekrutacja przedszkole
Skargi i wnioski
Udzielenie zamówień publicznych
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Klauzula zgody

Wizerunek dziecka
Obsługa korespondencji
Odbieranie dziecka
Czcionka:
Kontrast: