Samorząd Uczniowski
Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej
w Grabownicy Starzeńskiej

Przewodnicząca: 
Anna Wojdanowska

Zastępca: 
Milena Tybor
Lena Kraczkoska

Sekretarz: 
Patrycja Hałasowska

Poczet sztandarowy:
Michał Rolniak
Franciszek Rymarowicz
Julia Barszczowska
Klaudia Korfanty
Justyna Wojnar
Lena Kraczkowska
Celina Korfanty