Samorząd Uczniowski
Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej
w Grabownicy Starzeńskiej

Przewodnicząca: 
Oliwia Świątek

Zastępca: 
Wiktoria Zajdel

Sekretarz: 
Klaudia Korfanty

Poczet sztandarowy:
Michał Rolniak
Julia Barszczowska
Klaudia Korfanty