Samorząd Uczniowski
Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej
w Grabownicy Starzeńskiej

Przewodnicząca: 
Kinga Targowska

Zastępca: 
Natalia Korfanty

Sekretarz: 
Joanna Woś – Czubska

Członek Zarządu: 
Wiktoria Zajdel

Poczet sztandarowy:
Bartłomiej Trześniowski
Gabriela Misztak
Julia Knurek
Zuzanna Hałasowska

Czcionka:
Kontrast: