Stowarzyszenie „Nasza Szkoła”

Przy Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Grabownicy Starzeńskiej powstało Stowarzyszenie „Nasza Szkoła”.

Celem Stowarzyszenia jest:

  • poprawa warunków kształcenia oraz wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży wiejskiej;
  • organizowanie różnych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej;
  • przyznawanie pomocy stypendialnej uczniom szczególnie uzdolnionym;
  • promocja szkoły i środowiska lokalnego;
  • nawiązywanie kontaktów krajowych i zagranicznych na gruncie edukacyjno-wychowawczo-kulturowym;
  • podnoszenie kwalifikacji pracowników edukacyjnych;
  • upowszechnianie lokalnych walorów:  historycznych, kulturowych i przyrodniczych;
  • kultywowanie rodzinnych tradycji kulinarnych, twórczości ludowej oraz folkloru.

Podstawowe dane:

Osoby zainteresowane współpracą zapraszamy do kontaktu mailowego lub w sekretariacie szkoły.

Zachęcamy do przekazania
1,5% podatku
na nasze Stowarzyszenie.
Nr KRS: 000509123

Wszystkie środki uzyskane z tego tytułu zostaną przekazane na Szkołę Podstawową im. Marii Konopnickiej
w Grabownicy Starzeńskiej.