Dokumenty obowiązujące
w Szkole Podstawowej
im. Marii Konopnickiej
w Grabownicy Starzeńskiej.

Statut Szkoły
Program wychowawczo – profilaktyczny
Dostosowanie wymagań edukacyjnych
Polisa 2019
Ogólne Warunki Ubezpieczenia 2019
Regulaminy i procedury
Karty zapisu
Czcionka:
Kontrast: