Kalendarz roku szkolnego 2022/2023

Semestr I – 01.09.2022 r.- 13.01.2023 r.           

Semestr II – 31.01. 2023 r. – 23.06.2023 r.

1.Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych  1 września 2022 r.
2.Zimowa przerwa świąteczna  23 grudnia 2022 r. – 31 grudnia 2022 r.
3.  Ferie zimowe  16  – 29 stycznia 2023 r.
4.  Wiosenna przerwa świąteczna  06 –  11 kwietnia 2023 r.
  5.  Egzamin ósmoklasisty  J. polski – 23. 05. 2023 r. godz. 9.00  
Matematyka- 24. 05. 2023 r. godz. 9.00  
J. obcy nowożytny – 25. 05. 2023 r. godz. 9.00
6.Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych23 czerwca 2023 r.  
  7.  Ferie letnie  24 czerwca – 31 sierpnia 2023 r.

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych:                                                     31.10.2022 r. ( poniedziałek)
2.05.2023 r. (wtorek)
26.05.2023 r. (piątek)
9.06.2023 r. (piątek)
22.06.2023 r. (czwartek)