Stołówka szkolna 2023/2024

W roku szkolnym 2023/2024  opłaty za obiady dokonywane są tylko
w formie przelewu.

Stawka żywieniowa w nowym roku szkolnym wynosi 6 zł za jeden posiłek.

Płatności za obiady w każdym m-cu należy dokonywać do 15 danego m-ca.

Dane do przelewu:

Nr konta 91 1020 2980 0000 2102 0091 2790

Nazwa odbiorcy: Szkoła Podstawowa w Grabownicy Starzeńskiej

Tytułem: Opłata za obiady (imię i nazwisko ucznia, klasa, miesiąc)

Od nowego roku szkolnego przy zapisywaniu dziecka na stołówkę rodzic jest zobowiązany do podpisania umowy, którą można odebrać w sekretariacie szkoły lub u Pani intendentki.

Zapisy na stołówkę pod numerem telefonu: 885 415 406 lub 13 43 950 12