REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Grabownicy Starzeńskiej informuje, że w dniach 4.03.2024 r. – 5.03.2024 r. (poniedziałek, wtorek) odbędą się rekolekcje wielkopostne, prowadzone w Koście Parafialnym w Grabownicy Starzeńskiej.

Harmonogram rekolekcji jest taki sam w w/w dni:

9:30 – nauka dla uczniów z klas I – III

10:00 – 11:00 – Msza Święta dla uczniów z klas I – VIII

11:00 – 11:30 – nauka dla uczniów z klas IV – VIII

Rodzice są odpowiedzialni za bezpieczną drogę dziecka do kościoła i z kościoła do domu.

Dowóz dla dzieci z Ksawerowa i Lalina (przyjazd i powrót – dolny parking przy kościele).

Ksawerów: wyjazd 9:05; powrót 11:30

Lalin: wyjazd 9:30; powrót 11:30

Oddziały przedszkolne pracują zgodnie z planem lekcji.

Będą zorganizowane zajęcia świetlicowe dla uczniów, których rodzice zgłoszą taką konieczność u wychowawcy klasy do dnia 1.03.2024 r. tj. piątek.

Dyrektor szkoły Mariusz Hałasik

Dzień Babci i Dziadka w oddziale przedszkolnym 0a.

Babcia i Dziadek to słowa, które każdemu dziecku kojarzą się z ciepłem, miłością i wszystkim, co dobre. Dlatego dzieci z naszej szkoły, oddziału przedszkolnego 0a  gościły swoje Babcie oraz Dziadków na uroczystości z tej okazji. 

Licznie przybyli Babcie i Dziadkowie, mieli okazję podziwiać swoje wnuczęta w specjalnie dla nich przygotowanym programie artystycznym.

Dzieciaki pod czujnym okiem pań  zaprezentowały wiersze, piosenki oraz tańce, które ćwiczyły na tą uroczystość. W przepięknej scenografii oraz wyjątkowej atmosferze, wnuczęta wspaniale wystąpiły przed bliskimi, następnie przedszkolaki zaprosiły babcie i dziadków na słodki poczęstunek przygotowany przez rodziców, wspólne tańce i zabawy. 

To była naprawdę wyjątkowa uroczystość, pełna uśmiechu, radości i dumy.

Szczęśliwe i rozpromienione twarze babć i dziadków dały wyraz tego, jak ważne są takie spotkania i chwile spędzone wspólnie z wnukami.

 Auto i foto: Barbara Sowińska, Magdalena Pietrasz

WYWIADÓWKA

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Grabownicy Starzeńskiej informuje,

że w dniu 20 lutego 2024 roku (wtorek) o godzinie 17:00 odbędzie się wywiadówka.

Harmonogram spotkania:

  1. Spotkanie rodziców z dyrektorem szkoły w sali gimnastycznej.
  • Podsumowanie I półrocza bieżącego roku szkolnego.
  • Omówienie wprowadzanych w placówce „Standardów ochrony małoletnich przed krzywdzeniem”.

2. Spotkanie z wychowawcami klas.

Zgodnie z Ustawą z dnia 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tzw. „Ustawa Kamilka”), która weszła w życie w dniu 15.02.2024 r. oraz obowiązkiem szkoły wprowadzenia „Standardów ochrony małoletnich przed krzywdzeniem” proszę wszystkich Państwa o obowiązkowe przybycie na w/w spotkanie.

Dyrektor szkoły Mariusz Hałasik

Rekrutacja do klas I na rok szkolny 2024/2025.

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Grabownicy Starzeńskiej informuje, że zgodnie z zarządzeniem Nr 15/2024 Burmistrza Brzozowa z dnia 16 stycznia 2024 roku zostanie przeprowadzone postępowanie rekrutacyjne do klas I na rok szkolny 2024/2025.

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym.

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie har-kl1-1024x816.jpg

Karty zapisu można pobrać w sekretariacie szkoły lub z naszej strony internetowej – zakładka Dokumenty/Karty zapisu.
Wypełnione karty zapisu należy złożyć w sekretariacie szkoły w w/w terminie (punkt 1 harmonogramu).

Dyrektor szkoły Mariusz Hałasik

Uchwała nr XXXV/350/2017 Rady Miejskiej w Brzozowie z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych dla których Gmina Brzozów jest organem prowadzącym

Zarządzenie nr 15/2024 Burmistrza Brzozowa z dnia 16 stycznia 2024 r. w sprawie terminów przeprowadzenia postepowania rekrutacyjnego i postepowania uzupełniającego do klas I szkół podstawowych 

Rekrutacja do oddziału przedszkolnego na rok szkolny 2024/2025.

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Grabownicy Starzeńskiej informuje, że zgodnie z Zarządzeniem Nr 14/2024 Burmistrza Brzozowa z dnia 16 stycznia 2024 roku w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz na podstawie Uchwały Nr LIX/593/2022 Rady Miejskiej w Brzozowie z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie określenia kryteriów rekrutacji, zostanie przeprowadzone postępowanie rekrutacyjne do oddziału przedszkolnego na rok szkolny 2024/2025 w dniach
od 20 lutego 2024 roku do 8 marca 2024 roku.
Zainteresowanych rodziców prosimy o zgłaszanie się do sekretariatu szkoły w celu pobrania „Karty zapisu” i „Oświadczenia rodziców/opiekunów prawnych” oraz ich złożenie w w/w terminie. Powyższe dokumenty można również pobrać ze strony internetowej szkoły (zakładka DOKUMENTY/KARTY ZAPISU).

Dyrektor szkoły Mariusz Hałasik

Uchwała Nr LIX/593/2022 Rady Miejskiej w Brzozowie z dnia 29 grudnia 2022r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których Gmina Brzozów jest organem prowadzącym; 

Zarządzenie Nr 14/2024 Burmistrza Brzozowa z dnia 16 stycznia 2024 roku w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do przedszkoli i do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Brzozów

Niecodzienna lekcja regionalizmu. Spotkanie z Kapelą Ludową i Zespołem Obrzędowym „Graboszczanie”.

Czemu jestem w zespole „Graboszczanie”

Pozwólcie odpowiem rymowanym zdaniem

I z miłą chęcią odpowiedzią służę.

Bycie w nim, to jak wehikułem czasu podróże.

Jest krzta zabawy, poważnej sprawy, poznanie przeszłości

Jeśli kto ciekawy.

Tam za pomocą inscenizacji

Doświadcza się innej grawitacji.

Nie jest się w pędzie, dostrzega świat

Tak jak to było za dawnych lat.

Ze wschodem ranek

Z zachodem noc

Świat, co przyrody dostrzegał moc

I bogobojność w sobie miał

Mimo, że świat z postępem gnał.

Każdy szanował się nawzajem

Chociaż świat nie był wtedy rajem

Ja w pas się kłaniam

Bardzo dziękuję,

Że na bycie w nim zasługuję.

Anna Sawicka

Regionalizm to bardzo ważne zagadnienie w kształtowaniu procesu edukacyjnego w szkole, gdyż dzięki niemu uczniowie koncentrują się na pielęgnowaniu i rozwijaniu dziedzictwa kulturowego swojej „Małej Ojczyzny”, poznają specyfikę i historię regionu, pogłębiają więzi międzyludzkie, ale przede wszystkim ugruntowują poczucie tożsamości narodowej i przygotowują się do przyszłego dojrzałego życia.

Cele takie można osiągać w różny sposób, między innymi realizując w czasie lekcji i zajęć dodatkowych treści związane z regionem, organizując spotkania z ciekawymi ludźmi, prezentując własne środowisko i jego walory poprzez udział w różnorakich konkursach czy lokalnych inicjatywach kulturalnych.

            Możliwość bliskiego kontaktu z tradycją i obrzędami swojego regionu mieli uczniowie Szkoły Podstawowej w Grabownicy Starzeńskiej, którzy w dniu 23 stycznia 2024 roku w murach budynku gościli przedstawicieli Kapeli Ludowej i Zespołu Obrzędowego „Graboszczanie” na czele z założycielką i koordynatorką Panią Zofią Olejko. W uroczystości wzięli również udział: Pani Maria Suwała, Pani Agata Korfanty, Pani Elżbieta Koryto, Pani Jolanta Zarych, Pani Anna Sawicka, Pan Marian Tybor, Pan Jan Dżoń, Pan Bronisław Krzysztyński, Pan Władysław Delimat, Pan Franciszek Czubski, ksiądz proboszcz Jan Szmyd i Pan Marcin Michańczyk.

Spotkanie zainicjowane zostało okrągłym jubileuszem 60-lecia zespołu, powiązanym z wystawą fotograficzną łączącą przeszłość z teraźniejszością. Mieliśmy więc możliwość obejrzenia przepięknych zdjęć (pochodzących z prywatnego archiwum Pani Zofii Olejko i Pana Marcina Michańczyka), pokazujących wycinek historii Grabownicy, sylwetki ciekawych ludzi, nierzadko społeczników i pasjonatów, plenery, rekwizyty i stroje będące świadectwem dziedzictwa kulturowego naszego regionu.

W trakcie tej niecodziennej lekcji uczniowie wysłuchali prelekcji Pani Zofii Olejko, emerytowanej nauczycielki naszej szkoły, która podzieliła się wspomnieniami dotyczącymi losów swojej rodziny, specyfiką pracy dydaktyczno-wychowawczej, pomysłem założenia kapeli i zespołu, mozolnym gromadzeniem materiałów, trudnościami, ale i radością płynącą z realizacji przedsięwzięcia, a także dokonaniami i sukcesami.

Ponadto uczniowie dowiedzieli się wielu ciekawych rzeczy, nierzadko już im całkowicie obcych, o tradycjach i obrzędach kultywowanych niegdyś w naszej wsi, a także poznali charakterystyczne cechy strojów noszonych dawniej przez ich pradziadków.

Za tak niestandardowe zajęcia młodzież podziękowała zaproszonym gościom koncertem, dzieląc się tym samym swoimi pasjami, zdolnościami i emocjami. Mieliśmy więc możliwość obejrzenia i wysłuchania występów muzycznych w wykonaniu Julii Świątek, Nicoli Maliwieckiej i Dominika Oleniacza, a całość uroczystości poprowadziła Julia Barszczowska i Anna Wojdanowska.

Na zakończenie dyrektor szkoły podziękował przedstawicielom „Graboszczan” za przyjęcie zaproszenia i wskazał, jak nieocenioną rolę w kształtowaniu charakteru młodego człowieka ma poznawanie swoich korzeni, pielęgnowanie związków z historią i tradycją, a także bezpośrednie odkrywanie, niestety zapominanych już, walorów dziedzictwa kulturowego.

            Powyższy projekt nie mógłby się odbyć, gdyby nie zaangażowanie wielu osób, dlatego dziękujemy przede wszystkim Pani Zofii Olejko za podzielenie się swoim doświadczeniem i refleksjami, członkom Kapeli Ludowej i Zespołu Obrzędowego „Graboszczanie” za wytrwałość i pasję, dyrektorowi Muzeum Regionalnego w Brzozowie Panu Jerzemu F. Adamskiemu i Pani Agnieszce Adamskiej za udostępnienie zdjęć i możliwość przygotowania wystawy fotograficznej, a także Panu Marcinowi Michańczykowi i Panu Dariuszowi Barańskiemu za utrwalenie w kadrze tego, czego jesteśmy świadkami.

Parafrazując wiersz Pani Anny Sawickiej, warto zapamiętać, że wprowadzanie zagadnień regionalizmu do edukacji szkolnej może być swoistą podróżą wehikułem czasu, a dla dzieci lekcją, którą będzie się pamiętać przez całe życie. A o to przecież w nauczaniu chodzi…

Autor: Mariusz Hałasik

Foto: Dariusz Barański

Konkurs dla mieszkańców Gminy Brzozów na cytaty nawiązujące do historii Brzozowa w ramach projektu „Brzozów – Moja Mała Ojczyzna”.

Konkurs dedykowany jest mieszkańcom Gminy Brzozów na najlepsze cytaty nawiązujące do historii Brzozowa. Jest on realizowany w ramach konkursu grantowego „Brzozów – Moja Mała Ojczyzna” dofinansowanego przez Fundację BGK w programie „Moja Mała Ojczyzna” – Edycja VII.

Szczegółowe informacja o konkursie znajdują się w poniższym regulaminie.

Wystawa zdjęć z okazji 60-lecia Kapeli Ludowej i Zespołu Obrzędowego „Graboszczanie”.

Dzięki uprzejmości Muzeum Regionalnego w Brzozowie, które udostępniło naszej szkole materiały przygotowane z okazji 60-lecia Kapeli Ludowej i Zespołu Obrzędowego „Graboszczanie”, na terenie placówki w dniach od 16.01.2024 r. do 26.01.2024 r. w godzinach od 8:00 do 16:00 będzie można obejrzeć wystawę zdjęć pochodzących z archiwum Pani Zofii Olejko oraz Pana Marcina Michańczyka.

Wszystkich mieszkańców Grabownicy Starzeńskiej serdecznie zapraszamy do obejrzenia wystawy przedstawiającej część historii naszej lokalnej społeczności oraz interesującą podróż w czasie.

Dyrektor szkoły Mariusz Hałasik

Wizyta uczniów klasy 3a w Centrum Nauki – Mediateka w Sanoku.

12 stycznia klasa 3a pojechała na wycieczkę do nowo otwartego centrum nauki – Mediateki w Sanoku, gdzie uczniowie mieli okazję uczyć się poprzez samodzielnie działanie. Poznali budowę ludzkiego ciała, tworzyli własne filmy animowane, doświadczali „słuchania” dźwięków przez swoje kości. Uczyli się też o właściwościach światła oraz tworzyli własną mapę gór 3D. Z dużym zaangażowaniem rozwiązywali zagadki logiczne. W drugiej części centrum nauki nazwanej Majsternią dzieci eksperymentowały i tworzyły prace  projektowe związane z różnymi dziedzinami nauki, popisując się ogromną kreatywnością i talentami manualnymi. Powstały tam m.in. wspaniałe obiekty latające i mały rower jeżdżący po linie.

Po emocjonujących zajęciach uczniowie z 3a relaksowali się w Pijalni Czekolady, gdzie z przyjemnością smakowali wspaniałe desery, lody i gorąca czekoladę.

Autor i foto: Agnieszka Leśniak