STOŁÓWKA SZKOLNA

Zapisy na stołówkę szkolną pod nr tel.885 415 406

 1. Obiady wydawane będą w godzinach:
  10.35 – 10.50 – klasy 4,5,6;
  11.10 – zerówka, edukacja wczesnoszkolna 1 zmiana;
  11.35 – 11.50 – klasy 7,8;
  12.10 – edukacja wczesnoszkolna 2 zmiana.
 2. Wpłaty za posiłki należy dokonywać najpóźniej do 10-go dnia każdego miesiąca na nr konta 91 1020 2980 0000 2102 0091 2790 ( Nazwa odbiorcy Szkoła Podstawowa w Grabownicy Starzeńskiej)
 3. W razie nieobecności dziecka należy informację o tym przekazać do godziny 8.00 pierwszego dnia, spowoduje to odliczenie od pierwszego dnia nieobecności, w innym przypadku odliczeniu podlegają drugi i kolejne dni nieobecności.
  W przypadku zdarzeń losowych i odbioru dziecka przez rodzica w czasie godzin lekcyjnych opłata za obiad tego dnia będzie odliczona po zgłoszeniu tego faktu przez rodzica do intendentki szkolnej. Kwoty podlegające odliczeniu będą zwracane przy opłacie dokonywanej za następny miesiąc.
 4. Rodzicom zabrania się wchodzenia na stołówkę oraz pobierania obiadów na wynos
  dla dzieci nieobecnych w szkole.
Czcionka:
Kontrast: