POWITANIE WIOSNY

Dzień 22 marca w naszej szkole był szczególnie radosny i niezwykły. Uczniowie z klas 0 – 3 żegnali zimę i witali wiosnę. Swój program artystyczny zaprezentowały dzieci z oddziału przedszkolnego 0b i z klasy 1a. W krótkich scenkach uczniowie pożegnali zimę i razem z nią sanki, łyżwy i narty. Zaprosili Panią Wiosnę, która wkroczyła z ogromnym koszem kwiatów. Dzieci powitały wiosnę wierszami, piosenkami i tańcem. Mamy nadzieję, że po takim powitaniu wiosna na dobre już z nami zostanie.

Autor i foto: Izabela Pająk, Ewa Zając