Niecodzienne spotkanie z poezją.

„Z doświadczenia Wam powiem

Że choćbyście jeździli po całym świecie

Piękniejszej wioski jak Grabownica Starzeńska

I dobrych w niej ludzi nie znajdziecie”

Helena Romianowska

            W niedzielne popołudnie 16 czerwca 2024 roku w Szkole Podstawowej w Grabownicy Starzeńskiej odbyło się niecodzienne spotkanie z poezją Pani Heleny Romianowskiej, rodowitej graboszczanki, piewczyni piękna rodzinnej ziemi i wnikliwej obserwatorki natury ludzkiej. Uroczystość związana była z promocją tomiku wierszy, zatytułowanego „Moje wspomnienia i marzenia” i pozwoliła spojrzeć oczami Autorki na lata dzieciństwa i młodości, różnorodne problemy okresu dojrzałego w życiu człowieka, poruszyć zagadnienia filozoficzno-egzystencjalne czy po prostu cieszyć się światem, który nas otacza. W spotkaniu wzięła udział sama poetka, obchodząca w tym roku swoje 90. urodziny, Jej rodzina, przyjaciele, sąsiedzi, zaproszeni goście oraz licznie zgromadzona społeczność grabownicka. Swoją obecnością uroczystość zaszczycili: Adam Śnieżek – Radny Sejmiku Województwa Podkarpackiego, Jakub Prugar – Radny Powiatu Brzozowskiego, Mariola Pilszak – Radna Rady Miejskiej w Brzozowie, Agnieszka Adamska – Kustosz Muzeum Regionalnego w Brzozowie, podleśniczy Anna Sabat – przedstawiciel Nadleśnictwa Brzozów, Dominik Arendarczyk – Sołtys Sołectwa Grabownica Starzeńska, Zofia Wojnowska – Dyrektor Przedszkola Samorządowego w Grabownicy Starzeńskiej, Piotr Sobaś – Prezes dh OSP Grabownica Starzeńska, Grzegorz Wójcik – naczelnik dh OSP Grabownica Starzeńska, Barbara Podulka – przewodnicząca Akcji Katolickiej, Halina Kościńska – emerytowany Dyrektor Muzeum Regionalnego w Brzozowie oraz Józef Cupak – poeta z Wary.

Organizatorem spotkania z poezją była Szkoła Podstawowa w Grabownicy Starzeńskiej oraz Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Grabownica Starzeńska.

W trakcie spotkania uczniowie przybliżyli sylwetkę Pani Heleny Romianowskiej oraz przedstawili montaż słowno-muzyczny, oparty na wybranych wierszach Autorki, przenosząc tym samym zgromadzonych gości w liryczny i nierzadko bardzo osobisty świat przeżyć i doznań.

Nie zabrakło również życzeń i gorących słów serdeczności kierowanych w stronę bohaterki uroczystości, która nie kryła radości i wzruszenia, co podkreślała, podpisując swoje tomiki wierszy. Należy dodać, że nie doszłoby do realizacji tego projektu, gdyby nie zaangażowanie Pana Tadeusza Stępnia – Prezesa Stowarzyszenia na rzecz Rozwoju Wsi Grabownica Starzeńska oraz Państwa Aleksandry i Macieja Haudek, którzy zajęli się koncepcją, redakcją, korektą tekstów i grafiką. Natomiast scenariusz uroczystej akademii, oprawa muzyczna, multimedialna, dekoracja to dzieło nauczycieli Szkoły Podstawowej w Grabownicy Starzeńskiej: Anny Hałasik, Stanisławy Bąk, Elżbiety Błądzińskiej, Magdaleny Wolańskiej, Barbary Florczak i Bartłomieja Zajdla. Zdjęcia wykorzystane w prezentacji zostały udostępnione przez Pana Marcina Michańczyka, który dodatkowo wykonał fotodokumentację spotkania.

Wydawcą tego niezwykłego tomiku poetyckiego jest Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Grabownica Starzeńska, współfinansowane przez Gminę Brzozów oraz Nadleśnictwo Brzozów.

Gorące słowa podziękowania należy skierować również w stronę Pań z Koła Gospodyń Wiejskich w Grabownicy Starzeńskiej, które przygotowały słodki poczęstunek dla uczniów – młodych artystów, biorących udział w części artystycznej oraz umożliwiły spotkanie z rodziną i przyjaciółmi Pani Heleny Romianowskiej.

            Czy warto organizować tego typu projekty? Odpowiedź jest jednoznaczna – duże zainteresowanie, łzy wzruszenia samej Autorki i zaproszonych gości, podziękowania i uściski są wyraźnym tego dowodem, a ponadczasowe przesłanie płynące z wierszy Pani Heleny Romianowskiej może być aktualne w każdym miejscu i każdym czasie.

„Dom rodzinny jest jak port

Z którego często wypływasz w nieznane

I nikt z nas nie wie na pewno

Co w życiu będzie mu dane”

Autor i foto: Mariusz Hałasik