Zmiana terminu ferii zimowych i dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Grabownicy Starzeńskiej informuje, że na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 2011), art. 30b ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 i 1378) oraz w porozumieniu z Radą Pedagogiczną zostały zmienione następujące dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

z dni 4,5 stycznia 2021 roku na dni 21,22 grudnia 2020 roku.

Ponadto zgodnie z powyższym rozporządzeniem MEN termin ferii zimowych został ustalony dla całego kraju

od 4.01.2021 r. do 17.01.2021 r.

Z powyższych zapisów wynika, że łącznie z przerwą świąteczną uczniowie będą mieli wolne

od 21.12.2020 r. do 17.01.2021 r.

Dyrektor szkoły Mariusz Hałasik

Czcionka:
Kontrast: