Zapisy do oddziału przedszkolnego na rok szkolny 2022/2023

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 15/2022 Burmistrza Brzozowa z dnia 20 stycznia 2022 roku w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Brzozów, dyrektor Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Grabownicy Starzeńskiej informuje, że zapisy do oddziału przedszkolnego odbędą się w dniach

od 1 marca 2022 roku do 25 marca 2022 roku.

Zainteresowanych rodziców prosimy o zgłaszanie się do sekretariatu szkoły w celu pobrania kart zapisu oraz ich złożenie w w/w terminie. Jeżeli rodzic/opiekun prawny pracuje/studiuje/prowadzi działalność gospodarczą to należy przedłożyć zaświadczenie z zakładu pracy lub z uczelni.

Czcionka:
Kontrast: