WYWIADÓWKA

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Grabownicy Starzeńskiej zaprasza rodziców uczniów klas I – VIII na wywiadówkę śródroczną.

Spotkanie odbędzie się 22.04.2024 r. (poniedziałek) zgodnie z poniższym harmonogramem:

  1. Godzina 17:00 spotkanie dyrektora szkoły z Radą Rodziców.
  2. Godzina 17:30 spotkanie rodziców z wychowawcami klas.

Dyrektor szkoły Mariusz Hałasik