WYWIADÓWKA

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Grabownicy Starzeńskiej informuje,

że w dniu 20 lutego 2024 roku (wtorek) o godzinie 17:00 odbędzie się wywiadówka.

Harmonogram spotkania:

  1. Spotkanie rodziców z dyrektorem szkoły w sali gimnastycznej.
  • Podsumowanie I półrocza bieżącego roku szkolnego.
  • Omówienie wprowadzanych w placówce „Standardów ochrony małoletnich przed krzywdzeniem”.

2. Spotkanie z wychowawcami klas.

Zgodnie z Ustawą z dnia 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tzw. „Ustawa Kamilka”), która weszła w życie w dniu 15.02.2024 r. oraz obowiązkiem szkoły wprowadzenia „Standardów ochrony małoletnich przed krzywdzeniem” proszę wszystkich Państwa o obowiązkowe przybycie na w/w spotkanie.

Dyrektor szkoły Mariusz Hałasik