WYWIADÓWKA

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Grabownicy Starzeńskiej informuje, że w dniu

1 lutego 2023 roku o godzinie 17:30

odbędzie się wywiadówka po zakończeniu I półrocza.

Harmonogram spotkania:

  1. Spotkanie dyrektora szkoły z rodzicami w sali gimnastycznej.
  2. Spotkanie dyrektora szkoły z rodzicami uczniów klas VIII – informacje o egzaminie ósmoklasisty oraz raport z egzaminu próbnego.
  3. Spotkanie rodziców z wychowawcami w salach lekcyjnych.
  4. Zebranie Rady Rodziców oraz Rad Klasowych w związku z organizacją zabawy karnawałowej.

Dyrektor szkoły Mariusz Hałasik