WYWIADÓWKA 24.11.2021 r.

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Grabownicy Starzeńskiej informuje, że w dniu 24 listopada 2021 roku odbędzie się wywiadówka zgodnie z poniższym harmonogramem.  

Klasy 0 – III godzina 17:00.

Klasy IV – VIII godzina 18:00.

Spotkania odbędą się z wychowawcami w wyznaczonych salach lekcyjnych.

Dyrektor szkoły zaprasza rodziców uczniów klas VIII na spotkanie w sprawie egzaminów ósmoklasisty, które odbędzie się o godzinie 18:00 w sali gimnastycznej.

Wszyscy rodzice proszeni są o przestrzeganie zasad reżimu sanitarnego obowiązującego na terenie szkoły (maseczka, dezynfekcja rąk).

Dyrektor szkoły Mariusz Hałasik

Czcionka:
Kontrast: