WYNIKI REKRYTACJI DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2024/2025

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Grabownicy Starzeńskiej informuje, że wszystkie karty zgłoszenia do oddziału przedszkolnego na rok szkolny 2024/2025 przez komisję rekrutacyjną zostały rozpatrzone pozytywnie.

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 14/2024 Burmistrza Brzozowa z dnia 16 stycznia 2024 roku rodzice/prawni opiekunowie kandydatów potwierdzają wolę przyjęcia do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej im.. Marii Konopnickiej w Grabownicy Starzeńskiej w formie pisemnego oświadczenia w dniach od 25.03.2024 r. do 5.04.2024 r.

Oświadczenie dostępne jest w linku poniżej lub w sekretariacie szkoły.

Do pobrania: Oświadczenie potwierdzenia woli

Dyrektor szkoły Mariusz Hałasik