WYNIKI REKRUTACJI – ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Grabownicy Starzeńskiej informuje, że wszystkie karty zgłoszenia do oddziału przedszkolnego na rok szkolny 2023/2024 przez komisję rekrutacyjną zostały rozpatrzone pozytywnie.

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 9/2023 Burmistrza Brzozowa z dnia 18 stycznia 2023 roku rodzice/prawni opiekunowie kandydatów potwierdzają wolę przyjęcia do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej im.. Marii Konopnickiej w Grabownicy Starzeńskiej w formie pisemnego oświadczenia w dniach od 27.03.2023 r. do 5.04.2023 r.

Oświadczenie dostępne jest w linku poniżej lub w sekretariacie szkoły.

Do pobrania: Oświadczenie potwierdzenia woli

Dyrektor szkoły Mariusz Hałasik