WYNIKI REKRUTACJI – KLASA I

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Grabownicy Starzeńskiej informuje, że wszystkie karty zapisu do klasy I na rok szkolny 2023/2024 zostały rozpatrzone pozytywnie.  

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 10/2023 Burmistrza Brzozowa z dnia 18 stycznia 2023 roku rodzice/prawni opiekunowie kandydatów potwierdzają wolę przyjęcia do klasy I w Szkole Podstawowej im.. Marii Konopnickiej w Grabownicy Starzeńskiej w formie pisemnego oświadczenia w dniach od 24.03.2023 r. do 5.04.2023 r.

Oświadczenie dostępne jest w linku poniżej lub w sekretariacie szkoły.

Do pobrania: Oświadczenie potwierdzenia woli

Dyrektor szkoły Mariusz Hałasik