WYNIKI REKRUTACJI DO KLASY I NA ROK SZKOLNY 2024/2025

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Grabownicy Starzeńskiej informuje, że wszystkie karty zapisu do klasy I na rok szkolny 2024/2025 zostały rozpatrzone pozytywnie.  

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 15/2024 Burmistrza Brzozowa z dnia 16 stycznia 2024 roku rodzice/prawni opiekunowie kandydatów potwierdzają wolę przyjęcia do klasy I w Szkole Podstawowej im.. Marii Konopnickiej w Grabownicy Starzeńskiej w formie pisemnego oświadczenia w dniach od 20.03.2024 r. do 3.04.2024 r.

Oświadczenie dostępne jest w linku poniżej lub w sekretariacie szkoły.

Do pobrania: Oświadczenie potwierdzenia woli

Dyrektor szkoły Mariusz Hałasik