WYDŁUŻENIE NAUCZANIA ZDALNEGO DLA KLAS I – VIII

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 24 listopada 2020 roku zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, nauczanie zdalne dla klas I – VIII zostało wydłużone do 
3 stycznia 2021 roku.

Organizacja pracy szkoły w czasie nauczania zdalnego pozostaje bez zmian, a jej szczegóły są zawarte we wcześniejszej informacji.

Z poważaniem dyrektor szkoły Mariusz Hałasik

Czcionka:
Kontrast: