Wszystkie śmieci są nasze!

Wzorem lat ubiegłych, dnia 16 września 2022 r. odbyła się Akcja Sprzątanie Świata. Tegoroczne hasło kampanii ogłoszone przez Fundację Nasza Ziemia brzmiało „Wszystkie śmieci są nasze!” Klasa III a dołączyła do tej kampanii. Uczniowie z chęcią porządkowali obejście wokół szkoły i jej najbliższą okolicę. Dzięki tej akcji wśród uczniów budowana jest świadomość ekologiczna, a także kształtowane nawyki ekologiczne. Biorąc udział w takich celach, działamy na rzecz ochrony środowiska oraz promujemy przesłanie i działanie, by nie śmiecić i segregować odpady.

Autor i foto: Maria Myćka