Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2023/2024.

Uroczystość zakończenia roku szkolnego 2023/2024 w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Grabownicy Starzeńskiej rozpoczęła się uroczystą mszą świętą w kościele parafialnym. Następnie cała społeczność szkolna spotkała się w sali gimnastycznej w budynku szkoły. Uroczystość uświetnił swoją obecnością przedstawiciel organu prowadzącego – Pan Waldemar Och – Sekretarz Gminy Brzozów, Radny Rady Powiatu w Brzozowie – Pan Tomasz Bartnicki, Sołtys Sołectwa Grabownica Starzeńska – Pan Dominik Arendarczyk oraz Proboszcz parafii ks. Jan Szmyd. W spotkaniu wzięli również udział rodzice uczniów.

Po powitaniu zaproszonych gości przez Dyrektora Szkoły Pana Mariusza Hałasika oraz pożegnaniu Pani Stanisławy Bąk odchodzącej na emeryturę, ks. Jana Szmyda, który zakończył swoją pracę w szkole oraz ks. Marcina Ziobro w związku ze zmianą parafii, głos zabrali uczniowie klasy VIII. Następnie Pan Waldemar Och wraz z dyrektorem szkoły uczniom, którzy osiągnęli najwyższe wyniki w nauce oraz uzyskali szczególne osiągnięcia, wręczyli nagrody książkowe i bilety wstępu na basen ufundowane przez Burmistrza Brzozowa – Pana Szymona Stapińskiego. Pozostali wyróżniający się w nauce uczniowie otrzymali nagrody dyrektora zakupione przez Radę Rodziców. Książki wręczył Pan Piotr Sąsiadek –  przewodniczący Rady Rodziców.

Wysokie wyniki w nauce to nie tylko satysfakcja dla uczniów, ale także dla ich rodziców, dlatego rodzicom absolwentów szkoły, którzy uzyskali świadectwo z wyróżnieniem, wręczono listy gratulacyjne. Następnie dyrektor szkoły przypomniał o bezpiecznym spędzeniu wakacji i życzył wszystkim uczniom spokojnego wypoczynku, ogłaszając rok szkolny 2023/2024 za oficjalnie zakończony.