DZIECIĘCY TELEFON ZAUFANIA

Numeru Dziecięcego Telefonu Zaufania Rzecznika Praw Dziecka 

Pod tym numerem dyżuruje również psycholog biegle posługujący się językiem ukraińskim (można też uzyskać wsparcie w języku rosyjskim). 

W poniższym linku znajdziecie Państwo szczegółowe informacji.

LINK do strony: Dziecięcy Telefon Zaufania

Czcionka:
Kontrast: