Spotkanie organizacyjne z rodzicami uczniów klas 0 – VIII.

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Grabownicy Starzeńskiej informuje, że spotkanie organizacyjne z rodzicami uczniów naszej szkoły odbędzie się 19 września 2022 roku o godzinie 17:30 w budynku szkoły.

Plan spotkania.

I. Spotkanie z dyrektorem szkoły w sali gimnastycznej:

  • Kalendarz roku szkolnego 2022/2023.
  • Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
  • Procedury bezpieczeństwa w szkole w czasie zagrożenia epidemicznego.
  • Ubezpieczenie uczniów w roku szkolnym 2022/2023.
  • Zmiany w Statucie Szkoły – zasady wewnątrzszkolnego oceniania.
  • Sprawy różne

II. Spotkanie z wychowawcami w salach lekcyjnych:

  • Wybór Rady Oddziałowej.
  • Wybór przedstawiciela do Rady Rodziców.
  • Zapoznanie z zasadami wewnątrzszkolnego oceniania i wymaganiami na stopnie z poszczególnych przedmiotów (strona internetowa szkoły).
  • Sprawy różne.

III. Spotkanie przedstawicieli Rady Rodziców z dyrektorem szkoły w sali lekcyjnej nr 2.

Dyrektor szkoły Mariusz Hałasik