Rekrutacja do oddziału przedszkolnego na rok szkolny 2023/2024.

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Grabownicy Starzeńskiej informuje, że zgodnie z Zarządzeniem Nr 9/2023 Burmistrza Brzozowa z dnia 18 stycznia 20223 roku w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz na podstawie Uchwały Nr LIX/593/2022 Rady Miejskiej w Brzozowie z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie określenia kryteriów rekrutacji, zostanie przeprowadzone postępowanie rekrutacyjne do oddziału przedszkolnego na rok szkolny 2023/2024 w dniach

od 21 lutego 2023 roku do 10 marca 2023 roku.

Zainteresowanych rodziców prosimy o zgłaszanie się do sekretariatu szkoły w celu pobrania „Karty zapisu” i „Oświadczenia rodziców/opiekunów prawnych” oraz ich złożenie w w/w terminie. Powyższe dokumenty można również pobrać ze strony internetowej szkoły (zakładka DOKUMENTY/KARTY ZAPISU).

Zarządzenie Nr 9/2023 Burmistrza Brzozowa z dnia 18 stycznia 2023 roku w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do przedszkoli i do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Brzozów

Uchwała Nr LIX/593/2022 Rady Miejskiej w Brzozowie z dnia 29 grudnia 2022r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których Gmina Brzozów jest organem prowadzącym