Rekrutacja do oddziału przedszkolnego na rok szkolny 2024/2025.

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Grabownicy Starzeńskiej informuje, że zgodnie z Zarządzeniem Nr 14/2024 Burmistrza Brzozowa z dnia 16 stycznia 2024 roku w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz na podstawie Uchwały Nr LIX/593/2022 Rady Miejskiej w Brzozowie z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie określenia kryteriów rekrutacji, zostanie przeprowadzone postępowanie rekrutacyjne do oddziału przedszkolnego na rok szkolny 2024/2025 w dniach
od 20 lutego 2024 roku do 8 marca 2024 roku.
Zainteresowanych rodziców prosimy o zgłaszanie się do sekretariatu szkoły w celu pobrania „Karty zapisu” i „Oświadczenia rodziców/opiekunów prawnych” oraz ich złożenie w w/w terminie. Powyższe dokumenty można również pobrać ze strony internetowej szkoły (zakładka DOKUMENTY/KARTY ZAPISU).

Dyrektor szkoły Mariusz Hałasik

Uchwała Nr LIX/593/2022 Rady Miejskiej w Brzozowie z dnia 29 grudnia 2022r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których Gmina Brzozów jest organem prowadzącym; 

Zarządzenie Nr 14/2024 Burmistrza Brzozowa z dnia 16 stycznia 2024 roku w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do przedszkoli i do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Brzozów