Rekrutacja do klas I na rok szkolny 2024/2025.

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Grabownicy Starzeńskiej informuje, że zgodnie z zarządzeniem Nr 15/2024 Burmistrza Brzozowa z dnia 16 stycznia 2024 roku zostanie przeprowadzone postępowanie rekrutacyjne do klas I na rok szkolny 2024/2025.

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym.

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie har-kl1-1024x816.jpg

Karty zapisu można pobrać w sekretariacie szkoły lub z naszej strony internetowej – zakładka Dokumenty/Karty zapisu.
Wypełnione karty zapisu należy złożyć w sekretariacie szkoły w w/w terminie (punkt 1 harmonogramu).

Dyrektor szkoły Mariusz Hałasik

Uchwała nr XXXV/350/2017 Rady Miejskiej w Brzozowie z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych dla których Gmina Brzozów jest organem prowadzącym

Zarządzenie nr 15/2024 Burmistrza Brzozowa z dnia 16 stycznia 2024 r. w sprawie terminów przeprowadzenia postepowania rekrutacyjnego i postepowania uzupełniającego do klas I szkół podstawowych