Rekrutacja do klas I na rok szkolny 2023/2024.

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Grabownicy Starzeńskiej informuje, że zgodnie z zarządzeniem Nr 10/2023 Burmistrza Brzozowa z dnia 18 stycznia 2023 roku zostanie przeprowadzone postępowanie rekrutacyjne do klas I na rok szkolny 2023/2024.

Harmonogram rekrutacji.

Karty zapisu można pobrać w sekretariacie szkoły lub z naszej strony internetowej – zakładka Dokumenty/Karty zapisu.

Wypełnione karty zapisu należy złożyć w sekretariacie szkoły w w/w terminie (punkt 1 harmonogramu).

Dyrektor szkoły Mariusz Hałasik