Pasowanie na ucznia 2023

                 Dnia 26 października w Szkole Podstawowej w Grabownicy Starzeńskiej odbyła się niezwykle ważna uroczystość ślubowania i pasowania uczniów klasy pierwszej.

                 Jest to szczególny dzień dla pierwszaków, ponieważ oficjalnie dołączyli oni do społeczności szkolnej.

                 Wszystkich uczniów i ich rodziców powitał Pan Dyrektor Szkoły – Mariusz Hałasik. Życzył pierwszakom wspaniałych wyników w nauce i wzorowego zachowania. Podobne życzenia skierowała do swych młodszych koleżanek i kolegów Przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego – Ania Wojdanowska.

                 Uczniowie klasy 1a złożyli ślubowanie na sztandar szkoły. Obiecali dbać o dobre imię swojej klasy i szkoły, sprawiać radość rodzicom i nauczycielom, uczyć się tego, co piękne i mądre oraz być dobrymi Polakami.

                  Następnie Pan Dyrektor Szkoły dokonał pasowania, dotykając ramienia każdego ucznia dużym ołówkiem. Uczniowie z dumą odpowiadali „Jestem Uczniem.”

                  Po części oficjalnej pierwszaki zaprezentowały swój program artystyczny. Recytowały wiersze, śpiewały piosenki, przygotowały układ sportowy i taneczny. Udowodniły tym samym, że egzamin na ucznia mają zaliczony.

                   Na koniec nie mogło zabraknąć gratulacji, upominków, pamiątkowych zdjęć. Rodzice natomiast zaprosili swoje pociechy na słodki poczęstunek.

                   Dziękujemy rodzicom za pomoc w przygotowaniu tej uroczystości. Uczniom natomiast życzymy powodzenia w dalszej edukacji.                 

Autor: Ewa Zając

                                                                                                    Foto: Dariusz Barański