Organizacja pracy Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Grabownicy Starzeńskiej w okresie od 17 maja 2021 r. do 30 maja 2021 r.

Na podstawie Rozporządzenie MEiN z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2021 r. poz. 824) wprowadza się następującą organizację pracy szkoły.

Zajęcia hybrydowe dla klas 4 – 8 w okresie od 17.05.2021 r. – 30.05.2021 r.

Harmonogram zajęć dla klas 4 – 8 w okresie od 17.05.2021 r. do 21.05.2021 r.

Klasy 4a, 6a, 7a, 7b:

– poniedziałek, wtorek i środa uczą się stacjonarnie 

– czwartek i piątek uczą się zdalnie

Klasy 4b, 5a, 6b, 6c, 7c

– poniedziałek, wtorek i środa uczą się zdalnie

– czwartek i piątek uczą się stacjonarnie

Klasy 8a i 8b

– cały tydzień uczą się stacjonarnie

Harmonogram zajęć dla klas 4 – 8 w okresie od 24.05.2021 r. do 28.05.2021 r.

Klasy 4b, 5a, 6b, 6c, 7c:

– poniedziałek uczą się stacjonarnie

– piątek uczą się zdalnie

Klasy 4a, 6a, 7a, 7b:

– poniedziałek uczą się zdalnie

– piątek uczą się stacjonarnie

Klasy 8a i 8b

– poniedziałek i piątek uczą się stacjonarnie

W w/w okresach wszystkie zajęcia prowadzone są zgodnie z planem lekcji umieszczonym w dzienniku elektronicznym.

W dniach 25, 26 i 27.05.2021 r. odbędzie się egzamin ósmoklasisty. W związku z powyższym klasy 0 – 7 w tych dniach mają wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

Organizacja pracy szkoły:

  • Oddziały przedszkolne uczą się stacjonarnie.
  • Klasy I – III uczą się stacjonarnie zgodnie z planem lekcji zamieszczonym w dzienniku elektronicznym.
  • Stołówka wydaje posiłki dla dzieci, które są zapisane na stołówkę i uczą się stacjonarnie.
  • Świetlica szkolna pracuje w godzinach od 7:30 do 15:30.
  • Biblioteka pracuje w godzinach od 8:00 do 14:00.
  • Zajęcia rewalidacyjne, zajęcia specjalistyczne oraz nauczanie indywidualne odbywają się stacjonarnie lub zdalnie (dotyczy uczniów klas 4 – 7 uczących się zdalnie w okresie od 17.05.2021 r. do 30.05.2021 r.).
  • Rodzice mogą kontaktować się z nauczycielami, wychowawcami czy dyrekcją szkoły za pomocą panelu wiadomości w dzienniku elektronicznym, telefonicznie 134395012 lub osobiście na terenie szkoły.

Dyrektor szkoły Mariusz Hałasik 

Czcionka:
Kontrast: