Organizacja pracy Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Grabownicy Starzeńskiej w czasie nauczania zdanego klas IV – VIII w okresie od 03.05.2021 r. do 16.05.2021 r.

W związku z przedłużeniem nauczania zdalnego dla klas IV – VIII do 16 maja 2021 roku  zajęcia będą prowadzone zgodnie z „Regulaminem organizacji nauczania zdalnego”, który znajduje się na stronie internetowej szkoły w zakładce DOKUMENTY.

Organizacja pracy szkoły:

  • Oddziały przedszkolne uczą się stacjonarnie.
  • Klasy I – III uczą się stacjonarnie zgodnie z planem lekcji zamieszczonym w dzienniku elektronicznym.
  • Stołówka wydaje posiłki dla dzieci z oddziałów przedszkolnych i uczniów z klas I – III.
  • Świetlica szkolna pracuje w godzinach od 7:30 do 15:30.
  • Biblioteka pracuje w godzinach od 8:00 do 14:00.
  • Lekcje online w klasach IV-VIII odbywają się zgodnie z planem zajęć, który jest umieszczony w dzienniku elektronicznym.
  • Dla uczniów klasy VIII mogą być prowadzone konsultacje z przedmiotów egzaminacyjnych (indywidualne lub w małej grupie) po wcześniejszym uzgodnieniu tego faktu z nauczycielem przedmiotu.
  • Zajęcia rewalidacyjne, zajęcia specjalistyczne oraz nauczanie indywidualne mogą odbywać się stacjonarnie na terenie szkoły (po wcześniejszym uzgodnieniu tego faktu z rodzicem) lub zdalnie.
  • Na czas nauczania zdalnego, w przypadku problemów sprzętowych, rodzic może wypożyczyć laptopa ze szkoły.
  • Rodzice mogą kontaktować się z nauczycielami, wychowawcami czy dyrekcją szkoły za pomocą panelu wiadomości w dzienniku elektronicznym lub telefonicznie 134395012.

Dyrektor szkoły Mariusz Hałasik 

Czcionka:
Kontrast: