Organizacja pracy Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Grabownicy Starzeńskiej w czasie nauczania zdanego klas I – VIII w okresie od 19.04.2021 r. do25.04.2021 r.

 W związku z przedłużeniem nauczania zdalnego dla klas I – VIII

do 25 kwietnia 2021 roku  zajęcia będą prowadzone zgodnie z „Regulaminem organizacji nauczania zdalnego”, który znajduje się na stronie internetowej szkoły w zakładce DOKUMENTY.

Od dnia 19 kwietnia 2021 roku oddziały przedszkolne powracają do nauki stacjonarnej zgodnie z planem zajęć.

Organizacja pracy szkoły:

  • Stołówka wydaje posiłki dla dzieci z oddziałów przedszkolnych.
  • Świetlica szkolna pracuje w godzinach od 7:30 do 15:30.
  • Biblioteka pracuje w godzinach od 8:00 do 14:00.
  • Lekcje online w klasach IV-VIII odbywają się zgodnie z planem zajęć, który jest umieszczony w dzienniku elektronicznym.
  • Czas prowadzenia lekcji online klas I-III ustala nauczyciel w porozumieniu z rodzicami.
  • Dla uczniów klasy VIII mogą być prowadzone konsultacje z przedmiotów egzaminacyjnych (indywidualne lub w małej grupie) po wcześniejszym uzgodnieniu tego faktu z nauczycielem przedmiotu.
  • Zajęcia rewalidacyjne, zajęcia specjalistyczne oraz nauczanie indywidualne mogą odbywać się stacjonarnie na terenie szkoły (po wcześniejszym uzgodnieniu tego faktu z rodzicem) lub zdalnie.
  • Na czas nauczania zdalnego, w przypadku problemów sprzętowych, rodzic może wypożyczyć laptopa ze szkoły.
  • Rodzice mogą kontaktować się z nauczycielami, wychowawcami czy dyrekcją szkoły za pomocą panelu wiadomości w dzienniku elektronicznym lub telefonicznie 134395012.

Dyrektor szkoły Mariusz Hałasik

Czcionka:
Kontrast: