Organizacja pracy Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Grabownicy Starzeńskiej od dnia 1.03.2021 r. do dnia 14.03.2021 r.

Na podstawie rozporządzenia MEiN z dnia 26.02.2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 od dnia 01.03.2021 r. do dnia 14.03.2021 r. klasy IV-VIII kontynuują nauczanie zdalne, a zajęcia prowadzone są zgodnie z „Regulaminem organizacji nauczania zdalnego”. Klasy 0 – III uczą się stacjonarnie.

Organizacja pracy szkoły jest taka sama jak w okresie

od 15.02.2021 r. do 28.02.2021 r.

Czcionka:
Kontrast: