Organizacja pracy Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Grabownicy Starzeńskie w czasie nauczania zdanego klas 0 – VIII w okresie od 12.04.2021 r. do 18.04.2021 r.

W związku z przedłużeniem nauczania zdalnego do 18 kwietnia 2021 roku zajęcia będą prowadzone zgodnie z „Regulaminem organizacji nauczania zdalnego”, który znajduje się na stronie internetowej szkoły w zakładce DOKUMENTY.

Organizacja pracy szkoły:

  • Nauczanie zdalne dla oddziałów przedszkolnych będzie prowadzone poprzez dziennik elektroniczny.
  • Lekcje online w klasach I – VIII odbywają się zgodnie z planem zajęć, który jest umieszczony w dzienniku elektronicznym.
  • Czas prowadzenia lekcji online klas I – III ustala nauczyciel w porozumieniu z rodzicami.
  • Dla uczniów klasy VIII mogą być prowadzone konsultacje z przedmiotów egzaminacyjnych (indywidualne lub w małej grupie) po wcześniejszym uzgodnieniu tego faktu z nauczycielem przedmiotu.
  • Zajęcia rewalidacyjne, zajęcia specjalistyczne oraz nauczanie indywidualne mogą odbywać się stacjonarnie na terenie szkoły (po wcześniejszym uzgodnieniu tego faktu z rodzicem) lub zdalnie.
  • Na czas nauczania zdalnego, w przypadku problemów sprzętowych, rodzic może wypożyczyć laptopa ze szkoły.
  • Rodzice mogą kontaktować się z nauczycielami, wychowawcami czy dyrekcją szkoły za pomocą panelu wiadomości w dzienniku elektronicznym lub telefonicznie 134395012.
  • Zajęcia opiekuńcze/świetlicowe będą prowadzone dla dzieci (klasy 0 – III) rodziców, którzy są bezpośrednio zaangażowani w walkę z pandemią COVID-19 (pracownicy służby zdrowia czy służb mundurowych). Rodziców zainteresowanych objęciem w/w zajęciami swoich dzieci prosi się o informację na pocztę e-mail: szkola@spgrabownica.pl lub telefonicznie (nr tel. 134395012).
  • Biblioteka pracuje w godzinach od 8:00 do 14:00. Przyjście do biblioteki proszę uzgodnić telefonicznie (nr tel. 134395012).
Czcionka:
Kontrast: