Ogólnopolski konkurs  „Zuch” dla klas I- III

W dniach 25 i 26 kwietnia 2023r. został przeprowadzony w naszej szkole konkurs z edukacji wczesnoszkolnej – „ Zuch”. Organizatorem konkursu jest Centrum Edukacji Szkolnej w Warszawie.

W rywalizacji wzięło udział ośmiu uczniów z klasy 3b. Konkurs ma zasięg ogólnopolski.

Zadaniem uczniów było samodzielne rozwiązanie 42 zadań z zakresu edukacji polonistycznej, społeczno – przyrodniczej i matematycznej o zwiększonym stopniu trudności.

Należy dodać, że ci sami uczniowie startowali w tym konkursie w poprzedniej, ubiegłorocznej edycji uzyskując wyróżnienia.

Cieszę się z uczestnictwa w konkursie  moich uczniów i życzę najlepszych wyników w tegorocznej edycji.

Autor i foto: Ewa Zając