OGŁOSZENIE

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Grabownicy Starzeńskiej informuje, że w związku z organizacją Misji Świętych Parafialnych dla uczniów klas I – VIII, na podstawie § 10 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz.U. z 2020 poz. 983),

 14 i 15 września 2022 roku

nie będą prowadzone zajęcia dydaktyczno-wychowawcze.

W w/w dniach nie będzie również dowozu do kościoła dla dzieci z Ksawerowa i Lalina.  

Uczniowie, których rodzice zgłoszą konieczność zapewnienia dzieciom opieki, będą mogli skorzystać z zajęć organizowanych przez świetlicę szkolną.

Misje święte nie obejmują oddziałów przedszkolnych, które w w/w dniach pracują zgodnie z planem zajęć.

Dyrektor szkoły Mariusz Hałasik