Oddanie wyremontowanego parkingu przy Szkole Podstawowej w Grabownicy Starzeńskiej

W dniu 22 listopada 2022 roku zostały zakończone prace remontowe na dolnym parkingu przy Szkole Podstawowej w Grabownicy Starzeńskiej. Zakres działań obejmował montaż betonowych korytek odwadniających, płyt betonowych jombo zabezpieczających skarpy gruntowe oraz krawężników betonowych. Powierzchnię parkingu oraz drogę dojazdową utwardzono klińcem, na którym położono masę asfaltową o łącznej powierzchni 628 m2. Wartość prac remontowych wyniosła blisko 100 tys. zł., a cały zakres działań został wykonany przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Brzozowie. Remont parkingu wykonano fachowo, sprawnie i szybko, gdyż zaledwie w 8 dni, dlatego też składam podziękowania całej ekipie pracowników pod kierownictwem Pana Krzysztofa Bednarczyka na czele z Panem Zbigniewem Irzykiem – Prezesem PGK w Brzozowie.

W imieniu całej społeczności szkolnej, rodziców oraz pracowników szkoły składam również serdeczne podziękowania dla Pana Szymona Stapińskiego Burmistrza Brzozowa, na wniosek którego Rada Miejska w Brzozowie zabezpieczyła środki w budżecie gminy na wykonanie tego zadania. Pragnę także podziękować Radnym Rady Miejskiej w Brzozowie z naszej miejscowości, a mianowicie Pani Aleksandrze Haudek oraz Panu Kazimierzowi Tympalskiemu za wsparcie i pomoc w dążeniach do zrealizowania w/w remontu. Dziękuję również Panu Józefowi Baranowi dyrektorowi ZEAS-u w Brzozowie oraz Panu Romanowi Szarkowi inspektorowi ds. technicznych ZEAS-u w Brzozowie za doradztwo i pomoc.

Wykonane zadanie z pewnością wpłynie na poprawę bezpieczeństwa dzieci oraz znacznie usprawni ruch samochodowy przy szkole, dlatego też jeszcze raz dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do wykonania tak długo oczekiwanego remontu parkingu.

Autor i foto: Mariusz Hałasik