Nauczanie zdalne dla oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Grabownicy Starzeńskiej w okresie od 29.03.2021 r. do 11.04.2021 r.

W związku z wprowadzeniem nauczania zdalnego dla oddziałów przedszkolnych (prowadzonego poprzez dziennik elektroniczny) uczniowie w/w klas mogą korzystać z zajęć opiekuńczych w przypadku braku możliwości zapewnienia opieki dziecku.

Na zajęcia opiekuńcze będą zapisywane dzieci rodziców, którzy są bezpośrednio zaangażowani w walkę z pandemią COVID-19 (pracownicy służby zdrowia czy służb mundurowych).

Rodziców zainteresowanych objęciem zajęciami opiekuńczymi swoich dzieci prosi się o informację zwrotną wysłaną poprzez dziennik elektroniczny lub telefonicznie (nr tel. 134395012).

Dyrektor szkoły Mariusz Hałasik

Czcionka:
Kontrast: