Nabór wniosków do Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa

Burmistrz Brzozowa informuje o kolejnym  naborze wniosków do Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 dotyczącego zakupu sprzętu komputerowego dla dzieci z rodzin byłych pracowników PGR. Jest to kolejny krok w walce z wykluczeniem cyfrowym, realizowany dzięki funduszom unijnym w ramach programu Cyfrowa Gmina.

Zainteresowanych rodziców uczniów, których dzieci są członkami rodzin lub krewnymi w linii prostej (tj, rodzice, dziadkowie, pradziadkowie), którzy pracowali w zlikwidowanym Państwowym Przedsiębiorstwie Gospodarki Rolnej i zamieszkują w miejscowości, w której funkcjonowało w/w Przedsiębiorstwo oraz uczniów szkoły średniej, którzy ukończyli 18 rok życia, proszę o złożenie wybranych oświadczeń w Urzędzie Miejskim w Brzozowie – biuro podawcze, parter, które będą podstawą złożenia wniosku do Centrum Projektów Polska Cyfrowa i ubiegania się o środki finansowe przez Gminę Brzozów.

Otrzymane środki zostaną przeznaczone na zakup sprzętu komputerowego, który przekazany zostanie dzieciom z rodzin byłych pracowników PGR. Projekt ma na celu zapewnienie dzieciom i młodzieży z tych terenów równego dostępu do rozwoju cyfrowego.

Termin składania oświadczeń upływa 29.10.2021r.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 13 43 41 344 ,

od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30.

Główne cele programu oraz druki oświadczeń znajdą Państwo pod linkiem: https://brzozow.pl/nabor-wnioskow-do-programu-operacyjnego-polska-cyfrowa/

Czcionka:
Kontrast: