Mocna reprezentacja szkoły podczas Wieczoru Nauki w Górkach

27 kwietnia w Szkole Podstawowej w Górkach odbył się wieczór nauki, w którym wzięli udział szóstoklasiści z całej gminy Brzozów, w tym uczniowie naszej szkoły. Spotkanie miało na celu zachęcenie szkolnej młodzieży do poszerzania swojej wiedzy o zagadnienia z chemii, fizyki, j. polskiego czy robotyki.

Wydarzenie rozpoczęło się od oficjalnego przywitania przez dyrekcję szkoły. Po nim odbyło się przedstawienie dotyczące życia Marii Skłodowskiej Curie. Następnie uczniowie z poszczególnych szkół zostali przydzieleni do przewodników, którzy zgodnie z planem oprowadzali uczestników po salach, w których przygotowane były ciekawe warsztaty.

Na początku wysłuchaliśmy wykładu o daniach popularnych w anglojęzycznych krajach. Po prezentacji potraw w języku angielskim do konkursu przystąpiło trzech z nas, we dwóch zdobyliśmy po trzy punkty i ex aequo otrzymaliśmy nagrodę w postaci ciastka (podzieliliśmy się nim równo:).

Następnie uważnie wysłuchaliśmy lekcji j. polskiego o Adamie Mickiewiczu i zyskaliśmy miano najbardziej aktywnej grupy, spośród wszystkich zespołów z gminy Brzozów, gdyż najlepiej znaliśmy postać i biografię wieszcza narodowego.

Później przyszedł czas na zajęcia informatyczne, w sali komputerowej programowaliśmy medale z nazwą naszej szkoły. Po programowaniu nastąpił czas zmagań z robotami. Pierwsza konkurencja polegała na przejechaniu labiryntu robotem, sterowanym za pomocą tabletu. Podczas drugiej konkurencji sterowaliśmy robotem, w taki sposób, aby wypchnąć go poza linię.

W następnej sali czekała na nas zabawa z kostką Rubika, o którym wcześniej wysłuchaliśmy wykładu. Zanim organizatorzy przedstawili nam metodę LBL (Layer by layer), najprostszą i najszybszą metodę układania jednej ścianki, przedstawiciele szkoły w Górkach zmierzyli się w układaniu kostki na czas.

W sali chemicznej zostały przeprowadzone eksperymenty, głównie z użyciem octu i sody oczyszczonej. Dowiedzieliśmy się, że soda w reakcji z octem wytwarza efektowną pianę, z której wydziela się dwutlenek węgla cięższy od powietrza, co zostało udowodnione w doświadczeniu ze świeczką.

Po kolorowych eksperymentach nadszedł czas na naukę o anatomii ciała człowieka. Podczas tych zajęć na bieżąco odpowiadaliśmy na pytania i braliśmy udział w testach m.in. dotyku, węchu i smaku. Należało ocenić z zamkniętymi oczami, jakiego rodzaju jest dotykany przedmiot, rozpoznać po zapachu rodzaj olejku, czy odgadnąć po smaku, zjadany owoc.

Na koniec był ciekawy test rysunku. Polegał on na tym, że z opaskami na oczach rysowaliśmy linie na kartce, a następnie je kolorowaliśmy. Ostre linie miały oznaczać obecność stresu u osoby rysującej, a zaokrąglone linie wskazywały na stan spokoju. Po krótkiej przerwie rozpoczęła się upragniona przez wszystkich dyskoteka.

Wieczór nauki w Górkach zakończył się o godzinie 22.00, kiedy to zmęczeni i zadowoleni popołudniowymi zmaganiami z przeróżnymi konkurencjami, dzieląc się swoimi odczuciami oraz spostrzeżeniami, wsiedliśmy do autobusu, by ruszyć do domów. Było to bardzo pouczające wydarzenie, podczas którego zdobyliśmy nową wiedzę, ale też mieliśmy okazję spotkać się ze swoimi rówieśnikami z różnych szkół. Dziękujemy organizatorom tego wydarzenia oraz pani Magdalenie Wolańskiej za wytrwałość i cierpliwość.

Autor: Franciszek Rymarowicz

Foto: Magdalena Wolańska