INFORMACJA

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Grabownicy Starzeńskiej informuje, że w dniach 23.05.2023 r. – 25.05.2023 r. odbędzie się egzamin ósmoklasisty.

W związku z powyższym w/w dni są wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla uczniów klas I – VII oraz przedszkolaków z oddziałów przedszkolnych.

Ponadto dzień 26.05.2023 r. jest również dniem wolnym od zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla przedszkolaków i wszystkich uczniów.

W w/w dniach szkoła zorganizuje zajęcia opiekuńczo-wychowawcze dla przedszkolaków i uczniów, których rodzice zgłoszą taką potrzebę. Informację proszę przekazać wychowawcom klas lub do sekretariatu szkoły najpóźniej do dnia 22.05.2023 r.

Naszym ósmoklasistom życzymy powodzenia na egzaminie!

Dyrektor szkoły Mariusz Hałasik