Finał Archidiecezjalnego Konkursu Biblijnego.

15 maja 2023 roku w Wyższym Seminarium Duchownym w Przemyślu odbył się finał Archidiecezjalnego Konkursu Biblijnego.

W pierwszym etapie konkursu – etapie szkolnym wzięło udział blisko 4 tysiące uczniów reprezentujących większość szkół podstawowych z terenu Archidiecezji Przemyskiej. Drugi etap dekanalny był przeprowadzony w blisko 260 szkołach. W tym etapie wzięło udział ponad 700 uczniów. Do trzeciego etapu zostało wyłonionych 123 finalistów, wśród których znalazł się uczeń naszej szkoły Wiktor Jagielski. Konkurs został przeprowadzony pod hasłem „Wierzę w Kościół Chrystusowy”, a jego przedmiotem była znajomość wybranych fragmentów Ewangelii według świętego Mateusza oraz fragmentów Listów Apostolskich.

Wszyscy uczniowie, którzy przystąpili do finału zdobyli tytuł finalisty Konkursu Biblijnego i otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz upominki – książki. Komisja diecezjalna z grona finalistów wyłoniła 13 laureatów. Gratulujemy Wiktorowi udziału w finale!

Autor i foto: Magdalena Pietrasz