DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Grabownicy Starzeńskiej informuje o sposobie organizacji niżej wymienionych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

29.04.2024 r. – dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych – zajęcia opiekuńcze

30.04.2024 r. – dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych – zajęcia opiekuńcze

02.05.2024 r. – dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych – zajęcia opiekuńcze

14.05.2024 r. – egzamin ósmoklasisty (język polski) – zajęcia opiekuńcze

15.05.2024 r. – egzamin ósmoklasisty (matematyka) – zajęcia opiekuńcze

16.05.2024 r. – egzamin ósmoklasisty (język obcy nowożytny)  – zajęcia opiekuńcze

17.05.2024 r. – dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych – zajęcia opiekuńcze

31.05.2024 r. – dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych – zajęcia opiekuńcze

W w/w dniach dla uczniów i przedszkolaków, których rodzice/opiekunowie pracują i nie mogą sprawować opieki nad dziećmi, szkoła zorganizuje zajęcia opiekuńcze w świetlicy szkolnej w godzinach od 7:30 do 15:30. 

Rodzice/opiekunowie zainteresowani udziałem dziecka w proponowanych powyżej zajęciach proszeni są o złożenie do wtorku, tj. 23.04.2024 r., pisemnego podania do dyrektora szkoły z podaniem godzin, w których dziecko będzie korzystało z opieki świetlicy szkolnej (druk podania dostępny jest w sekretariacie szkoły lub pod poniższym linkiem: PODANIE).

Stołówka w w/w dniach jest nieczynna i nie wydaje posiłków.

Dyrektor szkoły Mariusz Hałasik