Kategoria: Informacje

29.09.2022 R. – DZIEŃ WOLNY OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Grabownicy Starzeńskiej informuje, że w związku z przerwą w dostawie energii elektrycznej w dniu

29.09.2022 r. (czwartek) w godzinach od 8:30 do 14:00

oraz brakiem możliwości podpięcia agregatu prądotwórczego

w/w dzień będzie wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

dla uczniów klas 0 – VIII.

Jeżeli ktoś z rodziców, w danym dniu, będzie potrzebował zapewnienia opieki nad dzieckiem, to proszę taką informację przekazać do sekretariatu szkoły w terminie do 28.09.2022 r. (środa) do godziny 15:00.

Dyrektor szkoły Mariusz Hałasik

Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka w Szkole Podstawowej w Grabownicy Starzeńskiej

Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka jak co roku obchodzony jest 20 września. Święto to zostało ustanowione, aby podkreślić wagę edukacji przedszkolnej w rozwoju i edukacji dzieci. Dzień ten ma także dostarczyć dzieciom kolejnych okazji do świętowania, wspaniałej zabawy oraz czerpania radości z bycia przedszkolakiem. Tego dnia, dzieci zostały zaproszone do wspólnej zabawy i udziału w konkursach. Przedszkolaki rzucały kółkami do celu, chodziły z krążkiem na głowie, uczestniczyły w zabawach z wykorzystaniem piłek oraz zmagały się z balonami, które na końcu każdy mógł zabrać ze sobą do domu. W nagrodę za udział we wspólnym świętowaniu dzieci otrzymały pamiątkowe odznaki. Wszyscy bawili się znakomicie, a zadowolenie nie znikało z twarzy przedszkolaków. Z pewnością ten radosny dzień na długo pozostanie w pamięci każdego dziecka.

Autor i foto: Paulina Olszewska, Barbara Sowińska

Wszystkie śmieci są nasze!

Wzorem lat ubiegłych, dnia 16 września 2022 r. odbyła się Akcja Sprzątanie Świata. Tegoroczne hasło kampanii ogłoszone przez Fundację Nasza Ziemia brzmiało „Wszystkie śmieci są nasze!” Klasa III a dołączyła do tej kampanii. Uczniowie z chęcią porządkowali obejście wokół szkoły i jej najbliższą okolicę. Dzięki tej akcji wśród uczniów budowana jest świadomość ekologiczna, a także kształtowane nawyki ekologiczne. Biorąc udział w takich celach, działamy na rzecz ochrony środowiska oraz promujemy przesłanie i działanie, by nie śmiecić i segregować odpady.

Autor i foto: Maria Myćka

Spotkanie organizacyjne z rodzicami uczniów klas 0 – VIII.

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Grabownicy Starzeńskiej informuje, że spotkanie organizacyjne z rodzicami uczniów naszej szkoły odbędzie się 19 września 2022 roku o godzinie 17:30 w budynku szkoły.

Plan spotkania.

I. Spotkanie z dyrektorem szkoły w sali gimnastycznej:

  • Kalendarz roku szkolnego 2022/2023.
  • Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
  • Procedury bezpieczeństwa w szkole w czasie zagrożenia epidemicznego.
  • Ubezpieczenie uczniów w roku szkolnym 2022/2023.
  • Zmiany w Statucie Szkoły – zasady wewnątrzszkolnego oceniania.
  • Sprawy różne

II. Spotkanie z wychowawcami w salach lekcyjnych:

  • Wybór Rady Oddziałowej.
  • Wybór przedstawiciela do Rady Rodziców.
  • Zapoznanie z zasadami wewnątrzszkolnego oceniania i wymaganiami na stopnie z poszczególnych przedmiotów (strona internetowa szkoły).
  • Sprawy różne.

III. Spotkanie przedstawicieli Rady Rodziców z dyrektorem szkoły w sali lekcyjnej nr 2.

Dyrektor szkoły Mariusz Hałasik

OGŁOSZENIE

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Grabownicy Starzeńskiej informuje, że w związku z organizacją Misji Świętych Parafialnych dla uczniów klas I – VIII, na podstawie § 10 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz.U. z 2020 poz. 983),

 14 i 15 września 2022 roku

nie będą prowadzone zajęcia dydaktyczno-wychowawcze.

W w/w dniach nie będzie również dowozu do kościoła dla dzieci z Ksawerowa i Lalina.  

Uczniowie, których rodzice zgłoszą konieczność zapewnienia dzieciom opieki, będą mogli skorzystać z zajęć organizowanych przez świetlicę szkolną.

Misje święte nie obejmują oddziałów przedszkolnych, które w w/w dniach pracują zgodnie z planem zajęć.

Dyrektor szkoły Mariusz Hałasik

Inauguracja sezonu Robotyki.

Już 9 września w szkole w Grabownicy Starzeńskiej uczniowie zainaugurowali nowy sezon Robotyki. Korzystając z robotów zakupionych w ramach programu Laboratoria Przyszłości postały wspaniałe konstrukcje, które będą wykorzystane w przyszłości. Uczniowie na zajęciach z robotyki uczą się zagadnień technicznych budowy robotów oraz praktycznego programowania. Tworzą algorytmy przy pomocy których roboty rozwiązują zadane zadania. Całość zajęć przygotowuje uczniów także do konkursów z Robotyki, które odbędą się w obecnym roku szkolnym.

Organizacja inauguracji roku szkolnego 2022/2023.

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Grabownicy Starzeńskiej informuje, że organizacja inauguracji roku szkolnego 2022/2023 w dniu 1 września 2022 roku przedstawia się następująco:

8:00 – Msza Święta w Kościele Parafialnym w Grabownicy Starzeńskiej

9:00 – uroczysta inauguracja roku szkolnego 2022/2023 w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Grabownicy Starzeńskiej

10:00 – spotkanie uczniów z wychowawcami w salach lekcyjnych

Dojazdy dzieci:

Lalin – wyjazd 7:15

Ksawerów – wyjazd 7:30

Powrót około godziny 10:30.

Dyrektor szkoły Mariusz Hałasik