Autor: admin

Challenge Niebieskie Motyle 2021 w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Grabownicy Starzeńskiej –czwarta nominacja naszej placówki.

Klasa II a Szkoły Podstawowej w Grabownicy Starzeńskiej została nominowana przez klasę III a Szkoły Podstawowej oraz Punkt Opieki Dziennej „Domowy żłobek” w Brzozowie do wzięcia udziału w akcji „Jesteśmy z Wami Niebieskimi Motylami. Celem tej akcji jest poszerzanie świadomości na temat autyzmu i przekazanie iskierki przyjaźni osobom z autyzmem […]

Challenge Niebieskie Motyle 2021 w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Grabownicy Starzeńskiej – kolejna odsłona.

Klasa 3a została nominowana przez swoich kolegów z klasy 1a do podjęcia wyzwania #niebieskie motyle2021, za co serdecznie dziękuje. Uczniowie z radością i ogromną przyjemnością przystąpili do działania. Podczas zajęć i rozmów z wychowawcą dowiedzieli się na czym polega autyzm oraz jak zachowują się dzieci autystyczne. Następnie wykonali piękne motyle […]

Konkurs piosenki „Nie takie stare…”

Dnia 15 kwietnia 2021 r. w Brzozowskim Domu Kultury odbył się konkurs piosenki pod hasłem „Nie takie stare…(jak świat).” Mogli wziąć w nim udział uczniowie klas VII i VIII szkoły podstawowej oraz klas licealnych i innych szkół średnich. Przyświecał mu piękny cel: rozwijanie zdolności wokalnych oraz zainteresowanie repertuarem polskich wokalistów […]

WYDŁUŻENIE NAUCZANIA ZDALNEGO DLA KLAS I – VIII

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 24 listopada 2020 roku zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, nauczanie zdalne dla klas I – VIII zostało wydłużone do 3 stycznia 2021 roku. Organizacja pracy szkoły w czasie nauczania […]

Informacja UM Brzozów – Pomoc finansowa w ramach zasiłku szkolnego

Pomoc finansowa w ramach zasiłku szkolnego Przypomina się, że opiekunowie uczniów zamieszkujących na terenie Gminy Brzozów mogą ubiegać się o zasiłek szkolny, który może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej, z powodu zdarzenia losowego w szczególności: –           śmierci rodzica lub prawnego opiekuna, –           nagłej choroby w rodzinie ucznia, –           pożaru, powodzi, zalania domu lub mieszkania, […]

ORGANIZACJA PRACY SZKOŁY W CZASIE NAUCZANIA ZDALNEGO KLAS I – VIII

Organizacja pracy Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Grabownicy Starzeńskiej  w czasie nauczania zdanego klas I – VIII W związku z przedłużeniem nauczania zdalnego do 29 listopada 2020 roku oraz objęciem nim od 9 listopada 2020 roku klas I-III zajęcia będą prowadzone zgodnie z „Regulaminem organizacji nauczania zdalnego”, który znajduje się na stronie internetowej szkoły […]

ORGANIZACJA PRACY SZKOŁY W CZASIE NAUCZANIA ZDALNEGO KLAS IV – VIII

Organizacja pracy Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Grabownicy Starzeńskiej  w czasie nauczania zdanego klas IV – VIII W związku z wprowadzeniem nauczania zdalnego dla klas IV-VIII zajęcia dla w/w klas prowadzone są zgodnie z „Regulaminem organizacji nauczania zdalnego”, który znajduje się na stronie internetowej szkoły w zakładce DOKUMENTY. Organizacja pracy […]

Kiermasz Książkowy

Drogie Dzieci, drodzy Rodzice! Zwykle o tej porze biblioteka szkolna przygotowywała się do organizacji kiermaszu książkowego. W tym roku szkolnym, w związku z obostrzeniami związanymi z pandemią COVID-19 fizyczne zorganizowanie kiermaszu stało się niemożliwe, ale nie rezygnujemy zupełnie z prezentacji książek oferowanych nam przez zaprzyjaźnioną z naszą szkołą Księgarnię Taniej Książki […]

STOŁÓWKA W ROKU SZKOLNYM 2020/21

INFORMACJA STOŁÓWKA W ROKU SZKOLNYM 2020/21 KWOTA DO ZAPŁATY ZA WYŻYWIENIE UCZNIÓWW PAŹDZIERNIKU WYNOSI: 63,00 ZŁ.  DZIENNA STAWKA ZA OBIAD WYNOSI 3 ZŁ. ZAPISY NA STOŁÓWKĘ ORAZ NIEOBECNOŚCI UCZNIÓW ZGŁASZAMYWYŁĄCZNIE U INTENDENTA W roku szkolnym 2020/21  opłaty za obiady dokonywane są tylkow formie przelewu. Płatności za obiady w każdym m-cu należy dokonywać […]

ŚWIETLICA

Ze świetlicy mogą korzystać dzieci z klas 1-3 pracujących rodziców. Deklaracje do pobrania na stronie szkoły. Wypełnione deklaracje należy dostarczyć do 04.09.2020 r. do wychowawcy świetlicy.

Czcionka:
Kontrast: