Akcja „Sprzątanie świata”.

Często zastanawiamy się co możemy zrobić dla naszej planety, aby żyć w czystym otoczeniu i oddychać świeżym powietrzem. Akcja ,, Sprzątanie świata” ma na celu rozbudzenie świadomości ekologicznej  i pokazanie, że rozwiązaniem problemu zaśmieconego środowiska nie jest tylko coroczna zbiórka śmieci, lecz głównie zmiana nawyków w codziennym życiu, segregacja i umiejętne gospodarowanie odpadami. W dniu 4 października klasa II a zaopatrzona w worki i rękawiczki jednorazowe posprzątała teren wokół naszej szkoły. Dzięki pięknej, słonecznej  pogodzie akcja przebiegła szybko i sprawnie, a efekty pracy były zadowalające. Dziękujemy uczniom za ich zaangażowanie w tę akcję.

Autor i foto: Małgorzata Zimoń

Czcionka:
Kontrast: