Akademia z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja

,,Maj- rocznica pięknych serc!
  Maj- rocznica wielkich myśli!
  Tym, co dawno przeminęli,
   Hołd składają ci, co przyszli.”

W coroczny kalendarz uroczystości w naszej szkole wpisany jest apel z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Chcąc przybliżyć wszystkim uczniom ten  ważny fakt  z historii Polski, klasa VB pod opieką p. Elżbiety Surmacz i p. Małgorzaty Mazur,  przygotowała program artystyczny. Nad fachową oprawą muzyczną czuwała nauczycielka muzyki-
 p. Elżbieta Błądzińska.

Akademia ta była okazją do refleksji nad wydarzeniami sprzed 232 lat, do pielęgnowania patriotyzmu wśród najmłodszych oraz do przeżycia dumy z tego, że jest się Polakiem. Młodzież recytowała wiersze mówiące o miłości do Ojczyzny i o Konstytucji. Były one przeplatane pięknymi pieśniami, m. in. ,,Witaj, majowa jutrzenko…” i ,,Polonez Trzeciego Maja”, które śpiewali soliści i chór złożony z uczniów klasy VB i IVB.  Młodzi artyści w ciekawy sposób przypomnieli zebranym tło historyczne wydarzeń z 3 maja 1791r. i wyjaśnili wagę tego dnia dla wszystkich Polaków. Zwrócili uwagę na fakt, że Konstytucja 3 Maja była pierwszą w Europie i drugą na świecie. Określała ona ustrój państwa oraz prawa i obowiązki obywateli. Dawała nadzieję na wyjście z upadku, zmiany w kraju, na powrót Rzeczypospolitej do dawnej świetności. Przetrwała w tradycji jako ukoronowanie starań patriotów polskich
o uratowanie Ojczyzny.

Krótkie scenki historyczne, uzupełnione narracją, przybliżyły główne założenia tego ważnego dokumentu. Na szkolnej scenie  pojawił się ówczesny król Polski – Stanisław August Poniatowski oraz jego marszałek – Stanisław Małachowski. Oprawa plastyczna z mottem przewodnim ,, Wolność, równość wszystkim dana!” doskonale wkomponowała się w tę uroczystość. Oczywiście nie zabrakło także odświętnych strojów i wyeksponowania symboli narodowych.

Na zakończenie apelu głos zabrał dyrektor – p. Mariusz Hałasik, który podkreślił w swoim przemówieniu, że akademia była żywą lekcją historii i miała na celu przypomnieć całej szkolnej społeczności o tym, że przeszłość naszego narodu to skarb, który każdy Polak powinien nosić w sercu. Święta majowe są zaś doskonałą okazją, by zamanifestować swoją tożsamość i przywiązanie do symboli narodowych.

Dziękujemy uczniom i nauczycielom za trud włożony w przygotowanie tej uroczystości.

Autor i foto: Elżbieta Surmacz